Türk Telekom Akademi

DAHA FAZLA
Türk Telekom Akademi

Gelişim Programlarımız

Türkiye’nin en büyük kurumsal okulu olan Türk Telekom Akademi, eğitim ve gelişim alanında öncü yaklaşımımızı temsil etmektedir. Türk Telekom Akademi, yaratıcı, yenilikçi ve farklı öğrenme ortamları oluşturarak, kariyerini, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, iletişim dünyasının geleceğinde yer almak isteyen tüm çalışanlara, ihtiyaç duydukları konularda gelişim sağlar.

 

İşe Uyum Programı

İşe Uyum Programı, Türk Telekom ailesine yeni katılan arkadaşlarımız için tasarlanmış bir programdır. Bu program ile geleceğin iletişim profesyonellerine şirket tanıtılırken adaptasyonlarının da hızlandırılması amaçlanır.

 

Türk Telekom Akademi Okulları

Şirketimizin temel fonksiyonlarına yönelik hazırlanan gelişim programları, Türk Telekom Akademi Okulları altında yönetilir. Okullar ile temel amaç; Türk Telekom’un vizyon ve stratejileri doğrultusunda, çalışanların mesleki bilgi becerileri ile hem kişisel hem yönetsel yetkinlikleri açısından performans gelişimlerine katkı sağlamaktır.

 • Kurumsal Satış Okulu
 • Bireysel Satış Okulu
 • Teknoloji Okulu
 • Çeviklik Okulu
 • Finans Okulu
 • İnsan Kaynakları Okulu
 • Kişisel Gelişim Okulu
 • Liderler Okulu
 • Müşteri Hizmetleri Okulu
 • Pazarlama Okulu
 • İç Eğitmen Okulu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Okulu

 

Yabancı Dil Eğitimleri

Çalışanların yabancı dil yetkinliklerini ve lisan becerilerini geliştirmek için birbirinden farklı ve etkili programlar uygulanır. Çevrimiçi İngilizce Platformu, yüz yüze İngilizce Konuşma Kulübü ve Türk Telekom Akademi Portali üzerinden paylaşılan İngilizce eğitim videolarıyla çalışanların dil yetkinliklerini ilerletmelerine destek sağlanır.

Çalışanlarımız profesyonel dil eğitim kurumlarıyla yapılan görüşmeler kapsamında, anlaşmalı dil eğitim kurumlarının avantajlı fiyatlarından faydalanırlar.

 

Koçluk & Mentorluk Programı

Koçluk programı, özellikle değişim yönetimini kolaylaştırıcı yönüyle yeni göreve hazırlık, mevcut görevde güçlü yönlerden etkin şekilde yararlanmak veya gelişim alanlarının oluşturabileceği güçlük veya engelleri aşmak için yöneticilerimiz tarafından yararlanılan etkin gelişim araçlarından biridir.

Çalışanların gelişimini ve potansiyellerini daha fazla kullanmalarına destek olmak ve biriken deneyimin paylaşılması yoluyla Türk Telekom'da performans odaklı çalışma kültürünün yaygınlaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla da mentorluk programı uygulanır.

 

Eğitim Teknolojilerimiz

Türk Telekom Akademi, mesleki ve kişisel gelişim eğitim kataloğu, anketler, kişisel eğitim sayfası, e-eğitimler ile kütüphanenin yer aldığı tüm gelişim fırsatlarına ulaşım imkânı vermektedir.

Türk Telekom Akademi Portali ve mobil uygulaması, mobil öğrenme ve sanal sınıf platformları, uygulamalı öğrenme fırsatı sağlayan teknoloji laboratuvarları, çok sayıda dijital öğrenme içerikleri, Türk Telekom Akademi video çekim stüdyosu ve sanal gerçeklik teknolojisi ile çalışanlara her an her yerde gelişim fırsatı sunar.

 

“Ustasından Telekomünikasyon” Sertifika Programı

Türkiye’de önemli bir adım atılarak Telekomünikasyon sektörünün nitelikli çalışan ihtiyacını karşılamak üzere Türk Telekom Akademi & Meslek Yüksekokulu İşbirlikleri yapılır. Türk Telekom Akademi çatısı altında yapılan proje ile Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu (TBMYO) öğrencilerinin telekomünikasyon sektörüyle ilgili mevcut teknik bilgi ve becerilerinin artırılması ve sektöre nitelikli iş gücünün kazandırılması hedeflenir. Proje kapsamında uçtan uca Telekomünikasyon Teknolojileri Uygulamalı Laboratuvarı kurulur.

Protokol imzalanan üniversiteler aşağıdaki şekildedir:

 • Kayseri Erciyes Üniversitesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Uludağ Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi
 • İnönü Üniversitesi
 • Çukurova Üniversitesi
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Erzincan Üniversitesi
 • 19 Mayıs Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Dicle Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi

 

İç Eğitmenlik Fırsatları

Gönüllü olarak eğitmenlik talebinde bulunan çalışanlar, İç Eğitmen Seçim ve Gelişim Sürecine dahil edilerek, belirlenen kriterler doğrultusunda Türk Telekom Akademi iç eğitmeni olmaya hak kazanır.

İç eğitmen olan çalışma arkadaşlarımız, yalnızca eğitim ve gelişim programlarının sınıf ortamında aktarılmasında değil, aynı zamanda şirkete özel olarak tasarımlanan eğitim ve gelişim programlarının ve öğrenme araçlarının geliştirilmesinde de aktif olarak rol oynamaktadırlar.