Sürdürülebilirlik

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirliğe odaklanırız. Çünkü İnsan ve Çevre Odaklıyız.

DAHA FAZLA
Sürdürülebilirlik

Türk Telekom’un Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Ofis uygulamalarımızı ve iş süreçlerimizi sürdürülebilir inovasyon prensiplerine göre dönüştürüyoruz. Bu süreçte tüm çalışanlarımızı, onların ailelerini, tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi de stratejimizin bir parçası olarak görüyoruz.

Telekomünikasyon operatörlüğünün ötesinde, bilgi toplumuna geçişin ana aktörlerinden biri olarak, tüm iş süreçlerimizde kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri memnuniyeti yönetim sistemlerinin prensip ve gerekliliklerini dikkate alıyoruz. Güçlü kurumsal yönetişim bakış açımızla işlem ve faaliyetlerimizde menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına almak için azami gayreti gösteriyoruz. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunamadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarlarını iyi niyet kuralları ve Evrensel İnsan Hakları çerçevesinde ve Şirket imkânları ölçüsünde koruyoruz.

FTSE4GOOD endeks serileri ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi üyesiyiz. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine (United Nations Global Compact) taraf olarak İnsan Hakları, Çalışma Şartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele alanında 10 temel evrensel ilkeye uygun davranacağımız konusunda taahhüt veriyoruz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.