Performans Yönetimi

Performans Yönetimi süreci ile şirketimizin vizyonu doğrultusunda belirlenen hedeflerin çalışanların katkılarıyla gerçekleşmesini sağlarken, hedeflere ulaşma sürecinde çalışanların katılımlarını adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirmeyi, motive edici bir çalışma ortamı ve yaşam oluşturmayı ve kişisel gelişimi amaçlarız.

DAHA FAZLA
Performans Yönetimi Yaklaşımımız

Hedef Belirleme ve Değerlendirme

Bu sistem sayesinde çalışanlarımızın şirket hedefi paralelinde doğru amaçlara yönelmelerini sağlar, çalışanların performanslarını daha etkin kullanmalarını ve objektif değerlendirilmelerini amaçlarız. İnsan kaynakları yönetimi anlayışımızın bir parçası olarak her yıl şirket hedeflerini bölüm ve bireylere indirgerken, bireysel hedeflerle çalışanlarımızın büyük resmin hangi parçasına katkı sağladıklarını anlamalarına hizmet ederiz.

 

Performans Yönetimi Sistemi

Performans Yönetimi Sistemiyle, yüksek performans gösteren bir organizasyon kültürü yaratmak başlıca amaçlarımızdandır. İş hedeflerine ulaşmak, yatırımcıları için karlılık sağlamak ve rekabetçi bir insan gücüne sahip olmak için çalışanların gelişimine ve performans değerlendirme süreçlerine azami derecede odaklanmak kendini geleceğe taşıyan bir Türk Telekom için son derece önemlidir.

Türk Telekom Performans Yönetim Süreci üç temel aşamadan oluşmaktadır;

  • 1 Planlama ve Hedef Belirleme Dönemi
  • 2 Hedef Revizyon ve Ara Değerlendirme (Geribildirim) Dönemi
  • 3 Yılsonu Değerlendirme Dönemi

Performans sürecinin sonuçları, eğitim ve gelişim, yetenek yönetimi, ücret yönetimi ve ödüllendirme, kariyer planlama ve yönetimi gibi diğer kritik insan kaynakları süreçlerine katkı sağlamaktadır.

Çalışanlarımızın girişimci kabiliyetleri de kurumsal yapı altında zenginleşmektedir. Bu süreç gelecek hedefleri ve kariyer planlamalarına katkı saylayacak şekilde planlanmıştır.

 

Hedef Bazlı Değerlendirme

Hedef Bazlı Değerlendirme kapsamında, çalışanlarımızın şirket stratejilerine uygun hedeflerini belirlemelerini ve doğru hedefleri almalarını sağlarız.

Hedef belirleme sürecinde, fark yaratanı ayırt eden, bireysel katkıyı gösteren, hem çalışanlarımızın kariyer hedeflerini hem de şirketimizin performans beklentilerini ortak bir paydada birleştiren hedeflerin belirlenmesine önem veririz.

Sene başında belirlemiş olduğumuz hedefleri, hedef revizyon döneminde yöneticimizle yaptığımız geribildirim görüşmelerinde gözden geçirerek gerekli durumlarda revize edilmesini sağlarız.