ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Türk Telekomünikasyon A.Ş, ve grup şirketleri (Türk Telekomünikasyon A.Ş,  TTNET A.Ş ve TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. bundan sonra hep birlikte “Türk Telekom” olarak anılacaktır.)  tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Türk Telekom ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz tarafımızca işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, doğum tarihi, ehliyet bilgisi,
 • İletişim Bilgileriniz: Ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu,
 • Sağlık bilgileriniz: Engelli sağlık kurul raporu, (engel grubu, oranı ve rapor süresi)
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: Çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, son işyerinde aldığı ücret, erkek çalışanlar için tecil durumu, İŞKUR kayıt belgesi, Oda/Baro kayıt belgesi
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz ile ilişkiniz kapsamında siz çalışan adaylarımızdan elde edilen kişisel veriler aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir:

 • Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini, açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak,
 • İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,
 • Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek.
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarılması hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla işe alım yetkilisi tarafından grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz ile paylaşılır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz Türk Telekom ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve elektronik mecralardan aşağıdaki yollarla Kanun’un 5 inci, 6 ıncı ve 8 inci madde hükümlerinde öngörülen çerçevede toplanmakta ve işlenmektedir.

 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu,
 • Şirket kariyer sayfası turktelekomkariyer.com üzerinden,
 • İstihdam veya danışmanlık şirketleri,
 • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,
 • Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar,
 1. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi uyarınca taleplerinizi, mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Türk Telekom tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle:

İlgili kanala ilişkin aşağıda yer verilen adreslerimize direk olarak bizzat elden iletebilir, posta yoluyla ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz,

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanmak suretiyle aşağıda belirtilen adreslerimize iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

 

BAŞVURU KANAL ve ADRESLERİMİZ

ttkvkk@turktelekom.com.tr, ttmobilkvkk@turktelekom.com.tr, ttnetkvkk@turktelekom.com.tr mail adresleri, Şirketimiz iş başvurusu kanalları olmayıp; bu mail adreslerine yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır

Adaylık süreçleri ile ilgili isbasvurusu@turktelekom.com.tr adresine mail atabilir ve İK yönergelerini takip edebilirsiniz.

Türk Telekomünikasyon AŞ

Direk Başvuru: Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cad. Fidan Sk. Erdinç İş merkezi No:1 34209 Güneşli İstanbul

Noter/Posta Kanalı: Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler Ankara

KEP: ttkvkk@hs03.kep.tr

Mail: ttkvkk@turktelekom.com.tr

 

TT Mobil İletişim AŞ

Direk Başvuru: Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cad. Fidan Sk. Erdinç İş merkezi No:1 34209 Güneşli İstanbul

Noter/Posta Kanalı: Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. No:40 Gayrettepe Beşiktaş İstanbul

KEP: ttmobilkvkk@hs03.kep.tr

Mail: ttmobilkvkk@turktelekom.com.tr

 

TTNET AŞ

Direk Başvuru: Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cad. Fidan Sk. Erdinç İş merkezi No:1 34209 Güneşli İstanbul

Noter/Posta Kanalı: Esentepe Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi, D Blok, No:16 Şişli 34394 İstanbul

KEP: ttnetkvkk@hs03.kep.tr

Mail: ttnetkvkk@turktelekom.com.tr