Liderlik Gelişimi ve Yetenek Yönetimi

Herkesin potansiyeli olduğuna inanır, gelişim fırsatları yaratırız. Çünkü İnsan Odaklıyız.

DAHA FAZLA
Kariyer ve Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Yetenek Yönetimi Adımları ve Türk Telekom Yetenek Yönetimi

Türk Telekom olarak varlığımızın ve sürdürülebilirliğimizin, sahip olduğumuz insan kaynağının elde tutulması ve geliştirilmesi ile mümkün olacağına inanmaktayız. Bu bağlamda insan odaklı yönetim kültürünü stratejik odağımıza alıp, entegre yetenek yönetimi sistemimiz ile çalışanlarımızı çeşitli araçlarla değerlendirmekte ve zengin gelişim programları ile dinamik bir gelişim deneyimi sunmayı hedeflemekteyiz.

Türk Telekom olarak yetenek yönetiminde benimsediğimiz temel yaklaşımımız da yine bu odaktan hareketle her çalışanımızın birbirinden farklı yetenekleri olduğu yönündedir. Bu nedenle yetenek yönetimi sistemimize Orkestra adını verdik. Orkestra ile organizasyonumuzda herkesin farklı seslerle bir ahenk oluşturduğu, etkin bir liderlik ile yeteneklerin, doğru zaman ve doğru yerde görevlendirildiği bir gelişim süreci sunmayı hedefleriz.


Yeteneğin Kazanılması

Etkin planlanmış işe alım süreci ile yeni yeteneklerin şirketimize kazandırılması ve doğru insan kaynakları uygulamaları ile Türk Telekom’un geleceğine hazırlanması ana hedeflerimizdendir. Bu kapsamda, seçim süreçlerimiz oldukça kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Kişilik envanterleri, değerlendirme merkezi uygulamaları, mülakat gibi çeşitli ölçüm araçları uygulanarak yeni yetenekler kurumumuza kazandırılmaktadır.


Yeteneğin Keşfedilmesi

Kurum içerisinde farklı seviyelerde yeteneklerin keşfedilmesi için farklı değerlendirme araçları uygulamaktayız. Yetenek Yönetimi; Performans Yönetimi, Eğitim ve Gelişim gibi İnsan Kaynakları süreçleri ile entegre bir yapıda yönetilmektedir. Bu çerçevede tasarladığımız sistemimiz ORKESTRA ile oluşturmak istediğimiz kültür; çalışanlarımızın performans ve yetkinliklerini sergiledikleri çalışma ortamından çok yönlü geri bildirimler alarak gelişimlerini planlayabildikleri, yeni nesil öğrenme çözümleri ile zenginleştirilmiş gelişim araçları doğrultusunda, sürekli öğrenme perspektifiyle entegre ve dinamik bir gelişim deneyimi sunabilmektir.


Yeteneğin Geliştirilmesi

Yeteneğin geliştirilmesi odağıyla şirketimizin kurumsal akademisi Türk Telekom Akademi güncel eğitim teknolojilerini de aktif şekilde kullanarak çalışanlarımıza eğitim ve gelişim çözümleri sunmaktadır.

Türk Telekom’u ileriye taşıyacak liderlik kültürünü güçlendirmek amacı ile tasarlanan Liderler Okulu vizyon ve pusula programları, Online Koçluk, İç Mentorluk Programı, START Gelişim Programı, VUCA Dünyasında Kişisel Liderlik yetenek gelişim programları ile liderlik ve yetenek gelişimi desteklenmektedir.

Mesleki derinlik ve uzmanlaşmayı desteklemek amacıyla fonksiyonlara özel olarak tasarlanan İş Okulları; Teknoloji, Pazarlama, Kurumsal Satış, Bireysel Satış, Müşteri Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Finans, Strateji ve Dijital, Satın Alma, Lojistik, Veri Analitiği konu başlıklarında faaliyet göstermektedir.

İş Okullarının yanı sıra mesleki ve teknik gelişimi desteklemek amacıyla iş birimleri özelinde açılan >Mesleki Gelişim Eğitim KataloglarıKişisel Gelişim Kataloğu kapsamında yıl içerisinde yüzlerce eğitim planlanmaktadır.

İşe yeni başlayan çalışanların işe ve şirkete uyumunu kolaylaştırmak için, Türkiye’de bir ilk olan oyunlaştırılmış Dijital Oryantasyon Programı uygulanmaktadır.

Aylık olarak yayınlanan Yetkinlik Gelişim Takvimi ve özel tasarlanmış liderlik gelişim programı olan Yöneticinin İK Penceresi Programı 2021’de Brandon Hall tarafından globalde ödüle layık görülmüştür. Kurumsal eğitim-gelişim ihtiyaçlarına dijital eğitim içerikleri ile güncel ve alternatif çözümler sunmak amacıyla LinkedIn Learning ile kurumsal bir iş birliği gerçekleştirilmiştir.

Bütün bu programlara ek olarak yasal ve zorunlu eğitimler İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Okulu ile iç eğitmen gelişim programı İç Eğitmenler Okulu da düzenli olarak gerçekleşen programlardandır. Özellikle İç Eğitmen Okulu ile Türk Telekom’daki bilgi ve becerilerin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılması yoluyla sürdürülebilirlik açısından önemli bir odak bulunmaktadır.

Türk Telekom Akademi aynı zamanda şirket dışındaki yeteneklerin de gelişimini desteklemek üzere üniversite iş birlikleri, Pilot programına kabul alan girişimcilere yönelik Girişimcilik Okulu, Habitat Derneği ile yürütülen Dijitalde Hayat Kolay proje gönüllülerine yönelik çeşitli eğitimler gerçekleştirmektedir.