Performans Yönetimi Yaklaşımımız

Performans Yönetimimizle, şirketimizin vizyonu ve stratejileri doğrultusunda belirlenen hedeflerin çalışanların katkılarıyla gerçekleşmesini sağlarken; çalışanların katılımlarını adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirmeyi, motive edici bir çalışma ortamı oluşturmayı ve kişisel gelişimi amaçlarız.

Performans Yönetimi Yaklaşımımız

Yüksek performans gösteren bir organizasyon kültürü yaratmak, iş hedeflerine ulaşmak, yatırımcıları için karlılık sağlamak ve rekabetçi bir insan gücüne sahip olmak için çalışanların gelişimine ve performans değerlendirme süreçlerine maksimum derecede odaklanılmaktadır.

Türk Telekom Performans Yönetim Süreci üç temel aşamadan oluşmaktadır;

  • 1 Planlama ve Hedef Belirleme Dönemi
  • 2 Hedef Revizyon ve Ara Değerlendirme (Geribildirim) Dönemi
  • 3 Yılsonu Değerlendirme Dönemi