Kariyer ve Yetenek Yönetimi

"Herkes potansiyeldir" yaklaşımıyla kurguladığımız Yetenek Yönetimi Sistemi ile amacımız, tüm çalışanların potansiyellerini gerçekleştirmesini sağlamaktır.

DAHA FAZLA
Kariyer ve Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Yetenek Yönetimi

Bu süreç ile sahip olduğumuz yeteneklerin kariyer ve gelişim planlamalarını yapıyor, hem insan kaynağımızı hem de organizasyonumuzu geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, çalışanların sistemli bir yaklaşım ile değerlendirilmesini, insan kaynakları yönetimine dair süreçlerinin bu doğrultuda planlanmasını ve şirket performansını üst düzeye çıkaracak, başarı odaklı çalışanların geliştirilmesi ve elde tutulmasını amaçlıyoruz.

 

Yeteneğin Kazanılması

Genç yeteneklerin Türk Telekom’a kazandırılmasını ana hedeflerimizden biri olarak görüyoruz. Bu nedenle doğru kişilik envanterleri, değerlendirme merkezi uygulamaları ve yetkinlik bazlı mülakat gibi dinamik işe alım süreçlerimizle Genç Yetenek Programımız Türk Telekom START ile etkili seçimler yapıyoruz. Yeteneğin kazandırılmasındaki bir diğer basamağımız olan doğru İK uygulamaları ile genç yeteneklerimizin sahip olduğu pozitif kabiliyetleri geliştirerek Türk Telekom’u geleceğe hazırlıyoruz.

 

Yeteneğin Keşfedilmesi

Kurum içerisinde farklı seviyelerde yeteneklerin keşfedilmesi için çeşitli değerlendirme araçları uygulamaktayız. Öncelikle bir çalışanın "yetenek" olarak adlandırılabilmesi için potansiyelini ortaya koyarak fark yaratması, bulunduğu ortamda rol model olması oldukça önemlidir. Bu prensiple; potansiyeli yüksek, fark yaratan, işine ve çevresine değer katan çalışanlarımız yetenek olarak tanımlanmaktadır.

Yetenek Yönetimimiz; Performans Yönetimi, Eğitim ve Gelişim gibi tüm İnsan Kaynakları süreçleri ile bütünleşmiş bir yapıda yönetilmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki değerlendirme araçları yetenek tespitinde kullandığımız araçlar arasında yer almaktadır.

  • 360 Yetkinlik Değerlendirme; başlı başına ölçümleme ve kariyer yönetimi aracı olmayıp çalışanların bireysel farkındalıklarını artırmak, güçlü ve gelişime açık alanları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve çoklu geribildirim ortamını desteklemek amacıyla geliştirilen bir yetkinlik gelişim aracı olarak kullanılmaktadır.
  • Potansiyel Değerlendirme; çalışanlarımızın potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak amacı ile ölçümleme teknikleri geliştirilmiştir. Potansiyel değerlendirme, performans değerlendirmenin ardından farklı rol ve sorumlulukları alma konusunda yetkinliklerinin değerlendirildiği bir aşamayı içerir.
  • Değerlendirme Merkezi Uygulamaları; temelde yetenek yönetimi amaçlı aynı zamanda kariyer yönetimi süreçlerimizi de destekleyecek şekilde değerlendirme merkezi uygulamasını kullanmaktayız.

 

Yeteneğin Geliştirilmesi

Gelişim ihtiyaçlarını tespit amacıyla yıl içerisinde belli bir takvimde Performans Değerlendirme, 3600 Yetkinlik Değerlendirme, Potansiyel Değerlendirme ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Elde edilen verilere dayanarak gelişim programları oluşturulmaktadır. Gelişim programları eğitim, koçluk gibi farklı gelişim aksiyonlarını barındırabilmektedir. Yetenekli çalışanların geliştirilmesi sürecinde özellikle yönetsel becerilerin geliştirilmesi aşamasında kullanılmak üzere Türk Telekom Liderlik Modeli tasarlanmıştır. Liderlik modelinde potansiyeli yüksek yetenekli çalışanlar için ihtiyaç ve gelişim düzeylerine uygun olacak gelişim modelleri oluşturulmuştur.

 

Yeteneğin Elde Tutulması ve Yedekleme

İnsan odaklı yönetim kültürünü özünde barındıran Türk Telekom, varlığının ve sürdürülebilirliğinin insan kaynağına bağlı olduğuna inanmaktadır. Bu durumdan hareketle Yetenek Yönetimi belirli bir grup çalışana odaklanmak yerine, tüm çalışanları yetenek yönetimi kapsamında değerlendirmekte ve çalışanlara kariyer hedefleri ve gelecek planları doğrultusunda dinamik bir kariyer yolculuğu fırsatı sunmaktadır.

Bu bakış açısı ile yeteneklerin elde tutulması konusunda yöneticiler; İK İş Ortakları ile birlikte hareket ederek, çalışanlarımızın kişiye özel çözümlerle gelişim ihtiyaçlarını, Türk Telekom Akademi iş birliği ile gerçekleştirmektedir.

 

Kariyer Yönetim Sistemi

Kariyer yönetiminde çalışan hareketleri dikey ve yatay kariyer hareketi olarak ayrıştırılmıştır. Çalışanlar ölçme ve değerlendirme sistemleri ile değerlendirildikten sonra bireysel kariyer beklentilerine de uygun olarak kariyer hareketleri süreci, yöneticileri ve İK İş Ortakları tarafınca yönetilmektedir.