Kariyer ve Gelişim

Herkesin potansiyeli olduğuna inanır, gelişim fırsatları yaratırız. Çünkü İnsan Odaklıyız.

DAHA FAZLA
Kariyer ve Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Yetenek Yönetimi

Bu süreç ile sahip olduğumuz yeteneklerin kariyer ve gelişim planlamalarını yapıyor, hem insan kaynağımızı hem de organizasyonumuzu geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, çalışanların sistemli bir yaklaşım ile değerlendirilmesini, insan kaynakları yönetimine dair süreçlerinin bu doğrultuda planlanmasını ve şirket performansını üst düzeye çıkaracak, başarı odaklı çalışanların geliştirilmesi ve elde tutulmasını amaçlıyoruz.


Yeteneğin Kazanılması

Genç yeteneklerin Türk Telekom’a kazandırılmasını ana hedeflerimizden biri olarak görüyoruz. Bu nedenle doğru kişilik envanterleri, değerlendirme merkezi uygulamaları ve yetkinlik bazlı mülakat gibi dinamik işe alım süreçlerimizin yanı sıra, Genç Yetenek Programımız Türk Telekom START ile etkili seçimler yapıyoruz. Yeteneğin kazandırılmasındaki bir diğer basamağımız olan doğru İK uygulamaları ile genç yeteneklerimizin sahip olduğu pozitif kabiliyetleri geliştirerek Türk Telekom’u geleceğe hazırlıyoruz.


Yeteneğin Keşfedilmesi

Kurum içerisinde farklı seviyelerde yeteneklerin keşfedilmesi için çeşitli değerlendirme araçları uyguluyoruz. Öncelikle bir çalışanın "yetenek" olarak adlandırılabilmesi için potansiyelini ortaya koyarak fark yaratması, bulunduğu ortamda rol model olması oldukça önemli.

Yetenek Yönetimimiz; Performans Yönetimi, Eğitim ve Gelişim gibi tüm İnsan Kaynakları süreçleri ile bütünleşmiş bir yapıda ilerliyor. Bu çerçevede aşağıdaki değerlendirme araçları yetenek tespitinde kullandığımız araçlar arasında yer alıyor:

  • 360 Yetkinlik Değerlendirme: Başlı başına ölçümleme ve kariyer yönetimi aracı olmayıp çalışanların bireysel farkındalıklarını artırmak, güçlü ve gelişime açık alanları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve çoklu geribildirim ortamını desteklemek amacıyla geliştirilen bir yetkinlik gelişim aracı olarak 360 Yetkinlik Değerlendirme yöntemini kullanıyoruz.
  • Potansiyel Değerlendirme: Çalışanlarımızın potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak amacı ile ölçümleme teknikleri geliştiriyoruz. Potansiyel değerlendirme, performans değerlendirmenin ardından farklı rol ve sorumlulukları alma konusunda yetkinliklerinin değerlendirildiği bir aşamayı içeriyor.
  • Değerlendirme Merkezi Uygulamaları: Temelde yetenek yönetimi amaçlı aynı zamanda kariyer yönetimi süreçlerimizi de destekleyecek şekilde Değerlendirme Merkezi uygulamasını kullanıyoruz.

Yeteneğin Geliştirilmesi

Gelişim ihtiyaçlarını tespit amacıyla yıl içerisinde belli bir takvimde Performans Değerlendirme, 360 Yetkinlik Değerlendirme, Potansiyel Değerlendirme ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Elde edilen verilere dayanarak gelişim programları oluşturuyoruz. Gelişim programları eğitim, koçluk gibi farklı gelişim aksiyonlarını barındırıyor. Yetenekli çalışanların geliştirilmesi sürecinde özellikle yönetsel becerilerin geliştirilmesi aşamasında kullanılmak üzere Türk Telekom Liderlik Modeli’ni tasarladık. Liderlik modelinde potansiyeli yüksek yetenekli çalışanlar için ihtiyaç ve gelişim düzeylerine uygun olacak gelişim modelleri oluşturduk.


Yeteneğin Elde Tutulması ve Yedekleme

İnsan odaklı yönetim kültürümüzle, varlığımızın ve sürdürülebilirliğimizin insan kaynağına bağlı olduğuna inanıyoruz. Yetenek Yönetimimizle, belirli bir grup çalışana odaklanmak yerine, tüm çalışanları yetenek yönetimi kapsamında değerlendiriyor ve çalışanlara kariyer hedefleri ve gelecek planları doğrultusunda dinamik bir kariyer yolculuğu fırsatı sunuyoruz.

Bu bakış açısı ile yeteneklerin elde tutulması konusunda yöneticilerimiz ve İK İş Ortakları ile birlikte hareket ederek, çalışanlarımızın kişiye özel çözümlerle gelişim ihtiyaçlarını, Türk Telekom Akademi iş birliği ile gerçekleştiriyoruz.


Kariyer Yönetim Sistemi

Kariyer yönetimimizde çalışan hareketlerini dikey ve yatay kariyer hareketi olarak ayrıştırıyoruz.  Ölçme ve değerlendirme sürecinin ardından çalışanlarımızın kariyer hareketlerini kendi beklentilerine uygun şekilde yöneticileri ve İK İş Ortaklarıyla yönetiyoruz.