Yapay Zeka devriminde yumuşak beceriler inşa etmek

4/1/2022

Yapay Zeka devriminde yumuşak beceriler inşa etmek

Günümüzün hiper akıllı veri güdümlü dünyasında her sektör köklü değişiklerden geçiyor. Yapay zeka, dünyamızı dönüşüme uğratacak yeni bir devrimi körüklüyor. Buhar, Elektrik ve Bilgisayar Devrimi olan önceki üç sanayi devriminde olduğu gibi, bu dördüncü devrim de yalnız iş dünyasını değil, günlük yaşamlarımızı da değiştirecek.

Bugün, Google, Amazon ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin bu değişimin birer parçası ve öncüsü olduğunu da biliyoruz. Google kurucu ortaklarından Sergey Brin, yapay zekayı, “Yaşamım boyunca tanık olduğum, bilişimdeki en önemli gelişme” olarak tanımlamış.

Peki, yapay zeka neden kullanılmalı ya da yapay zekayı işimizde kullanma yollarını nasıl bulabiliriz denirse; Yapay Zeka müşterilerle akıllı bağlantılar kurmak, akıllı ürünler ve daha iyi düşünülmüş hizmetler geliştirmek, süreçleri otomatikleştirmek, iyileştirmek ve sonunda daha başarılı bir iş inşa etmek için heyecan verici yeni olanaklar sunuyor.

Hangi sektörde olursa olsun, müşterilerini daha iyi anlamak, müşterilerinin istediği ürün ve hizmetleri daha gerçekçi öngörmek, piyasa trendlerini kavramak ve tahmin etmek , daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, daha akıllı hizmet ve ürünler geliştirmek, kilit iş sürelerini otomatikleştirmek ve operasyon etkinliklerini iyileştirmek için en doğru araç Yapay Zeka (AI).

AI özellikle de otomasyon çalışma biçimimizi dönüşüme uğratıyor, bu nedenle organizasyon ve bireylerin hayatımıza girmekte olan bu değişikliklere hazırlanmaları yaşamsal önemdedir. Bu teknik beceri ve yeterlilikleri inşa etmek, benzersiz insani yumuşak beceriler geliştirmek ve Yapay Zeka’ya kucak açan şirket kültürü yaratmak demektir. AI devriminde her birimiz veri bilimci olmak zorunda değiliz; ancak organizasyondaki herkes daha ileri düzeyde veri okuryazarı olmaya çaba göstermeliyiz. Veri okuryazarlığının temel amacı, herkese daha iyi karar almak ve başarıya ulaşmak için gerekli duyduğu veriye erişim olanağı sunmaktır.

Yapay Zeka devriminde teknik beceriler ve veri okuryazarlığının önemi ortada olsa da, robotların başarı gösteremeyecekleri alanlarda beceriler inşa etmeye de odaklanmamız gerekiyor. AI (Artificial Intelligence) becerilerinden bahsederken genelde bu yumuşak becerileri görmezden geliriz; ancak aslında bunlar yapay zeka devrimine hazırlanma ve sonrasında başarıya ulaşmanın kilit öğeleridir.

O halde her organizasyon ve çalışanın odaklanması gereken dokuz yumuşak beceri nedir diye bir bakalım. Bu “yumuşak beceriler”in Yapay Zeka devriminde değil tüm iş yaşamında da sağlam bir değer oluşturacağını unutmadan tabii…


1.   Yaratıcılık

Geleceğin iş yerlerinde yeni düşünme biçimlerine gerek duyulacak ve bana göre kilit nokta insan yaratıcılığı olacak; çünkü robotlar şu anda insanın icat etme, yaratma, tasavvur etme ve hayalinde canlandırma yeteneğiyle yarışamıyor. Gelecekte de çalışanların, önümüze gelen bir sürü yeni ürün, teknoloji ve iş yapma biçimleri gibi yeni şeylerden yararlanabilmeleri için yaratıcı düşünce tarzlarını kullanmaları gerekecek.

2.   Duygusal Zeka (EQ)

EQ özetle, kişinin hem kendi duygularının farkında olması, kontrollü olması ve dile getirmesi hem de başkalarının duygularının farkında olmasını ifade eder. Empatiyle yaklaşmak, dürüstlük göstermek ve insanlarla uyumlu çalışmak, yüksek EQ göstergesidir. Makineler ve bilgisayarlar başka insanlarla gerçek anlamda bağ kuramadıkları ve kolayca kopya edemedikleri için gelecekte EQ sahibi insanlara talep artacak.

3.   Analitik (Eleştirel) Düşünme

Eleştirel düşünme yetisine sahip kişiler inovatif çözüm ve fikirler üretir, karmaşık sorunları duygu ve iç sezilerine başvurmak yerine akıl yürütme ve mantık yoluyla çözerler ve her bir argümanı değerlendirirler. İnsanlarla makineler arasındaki iş bölümünde yaşanan değişim sürecinde bu analitik düşünme yetisi çok daha değerli hale gelecek.

4.   Aktif Öğrenme (Büyüme Hedefiyle)

Yapay zekanın gelişimiyle birlikte beceriler bugünkünden daha hızlı eskidikçe, çalışanların öğrenme gereksinimi hızlanacaktır. Büyüme hedefini aklına koymuş bir kişi, yetenek ve zekasını geliştirebileceğini bilir ve beceri inşa etme çabasının başarı düzeyini yükselteceğinin de farkındadır. Bu tarz kişiler yeni meydan okumalara ve zorluklara göğüs gerer, hatalarından ders çıkarır ve bilgilerini genişletmek için aktif bir çaba gösterirler. Ayrıca şirketler de örgütsel düzeyde, sürekli öğrenmeyi içeren bir aktif öğrenme ortamı yaratmalıdır.

5.   Akıl Yürütme ve Karar Alma

Gelecekte, insanların karar alma süreçlerinin daha karmaşık bir hale geleceğini düşünüyorum. Buna şaşırabiliriz, çünkü makineler ve veri artık insanlar için olanaksız düzeyde bilgi işliyor ve iç görü sunabiliyor. Ama organizasyonda, bu kararların işin öteki alanları, elemanları ve moral gibi diğer insani faktörler üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak kritik kararlar alma sorumluluğu son tahlilde insana aittir.

Teknoloji, insanları tekdüze ve sıradan işlerden kurtardıkça, daha yüksek düzeyde karar almaya odaklanma özgürlüğü kazandırır ve belli bir derecede de veri okuryazarlığı, insanların bu karmaşık kararları almalarına ve etkilerini daha geniş çapta görmelerini sağlar.

 

6.   İnsanlar Arası İletişim Becerileri

İnsanlar arası bilgi ve anlam değiş tokuşu yapma yetisi de önemli bir meziyet olmayı sürdürecek. İnsanların mesajlarını net bir şekilde iletmeyi başarabilmesi için doğru şeyler söyleyebilmek, doğru ses tonunu ve beden dilini yakalayabilmek amacıyla başkalarıyla etkin iletişim yeteneklerini geliştirmeleri gerekiyor.

7.   Liderlik Becerileri

Her birimizin liderlikle eşleştirdiği, insanlara kendilerinin en iyi hali olmaları için esin ve destek vermek gibi vasıflar, geleceğin iş yerinde büyük bir önem taşıyacak.

Günümüzdeki tipik organizasyon şemasının seyreleceği ve proje bazlı ekip ve değişken çevik ekip yapılarının yaygınlaşacağı doğru olsa da bu durum liderlik becerilerinin önemini azaltmayacak, hatta bireylerin proje bazlı ekiplerinde lider roller üstlenmeleri ya da sorunları ele alıp çözümler üretmek için diğer elemanlarla birlikte işbirlikleri gerekecektir.

 

8.   Çeşitlilik ve Kültürel Zeka

Dünya ve iş yerleri giderek daha çeşitli ve açık hale geliyor. Bu durum; ırk, kültür, din, yaş, cinsiyet, politik farklılıklarına karşın, bireylerin başkalarını anlama, saygı gösterme ve birlikte çalışma becerilerine sahip olmalarına yaşamsal bir önem kazandırıyor.

Dünyayı farklı bir gözle gören kişileri anlama ve onlara uyum sağlama yeteneği, yalnız şirket içindeki etkileşimi iyileştirmekle de kalmaz, diğer yandan şirketin ürün ve hizmetlerinde de kucaklayıcı ve başarılı hale gelmesi için kaldıraç görevi yapar.

9.   Değişime Kucak Açmak

Değişimin inanılmaz hızı, insanların değişimi kucaklayacak ve destekleyecek yetenek ve çevikliğe sahip olmalarını gerektiriyor. Beyinlerimizin esnek olması tek başına yetmez, aynı zamanda iş yerlerimiz, beklentilerimiz ve beceri kümelerimizdeki değişikliklere de uyum sağlayabilmeliyiz.

Yapay Zeka devriminde değişimi bir külfet olarak değil, bir gelişme ve yenileşme fırsatı olarak görebilme yetisi de temel beceriler arasındadır.

Sonuç olarak; insan beyni inanılmaz bir yapıdadır. Hayal edebileceğimiz her türlü AI’dan daha güçlü ve karmaşıktır. Yapay Zeka bizi tüketmemeli; aksine benzersiz insani yeterliliklerimizi açığa çıkarmalıyız. Yapay zeka çağında başarı, sadece yumuşak ve teknik becerilere bağımlı değildir, şirket kültürünün de önemli rol ve sorumlulukları vardır. Liderlerin de bu yapay zeka yolculuğuna çıkarken, herkesi yanına alarak ilerlemesi hatta insanların işin zenginleşmesi ve otomasyonla ilgili korkularını gidermesi, değişimi başarıyla yönetmesi ve yapay zeka paydaşlarıyla dolu bir iş yaratması son derece önemlidir.

Kaynaklar:

* Bernard Marr- Yapay Zeka Devrimi

* https://medium.com/iuc-bilgisayar-kulubu/yapay-zeka-nedir-94e2674691aa

* https://www.theverge.com/2018/4/28/17295064/google-ai-threat-sergey-brin-founders-letter-technology-renaissance