Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Dijital Dönüşüm Yolculuğu

9/9/2021

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Dijital Dönüşüm Yolculuğu

Covid-19'un devam ettiği bu zorlu süreçte, her bir sektördeki şirketlerin müşterilerine değer katabilmesi için günümüz dünyasının olmazsa olmazı olan hızlandırılmış dijital dönüşümle yani Nesnelerin İnterneti (IoT), Yapay Zeka (AI), 5G, Wi-Fi 6, Mobilite, Bulut ve Büyük Veri analitiğinin bir araya gelmesiyle akıllı olan şeylerin en akıllı olacak hale gelmesi gerekiyor. Pandemi döneminin yaşattığı zorlukların üstesinden gelmek için bu değişim ve gelişim trendlerinden de başarıyla yararlanmak gerekiyor.

Bu teknolojileri benimsemek ve yararlanmak için çeşitli süreçler ve teknolojiler mevcut olsa da, kuruluşlara ve müşterilere en iyi ticari değeri sağlamak için hangisinin daha uygun olduğunu farkında olarak aksiyon almak önem arz ediyor.

IDC tarafından çalışılan bir rapora göre, işletmelerin gelecek 4 yıl içerisinde dijital dönüşüm için her yıl en az 2,3 trilyon dolar harcaması bekleniyor ve dünya çapında dijital dönüşüm teknolojisi yatırımının önümüzdeki 4 yıl içinde minimum 7,4 trilyon dolar olması öngörülüyor.

Dijital dönüşüm; verimlilik, sürdürülebilirlik, esneklik gibi operasyonel süreçlerde fark yaratırken kesintileri de önlemesiyle işletmelerin rekabette bir adım önde olmaları için değişen Pazar, İş ve Müşteri ihtiyaçlarını karşılamada kolaylık sunuyor. Aşağıda Dijital dönüşüm üzerine basitleştirilmiş diyagram yer alıyor:


Bu diagram, pratik deneyime dayanmaktadır ve başarılı bir dijital dönüşüm yolculuğu için geliştirilmiştir.

Dijital dönüşüm yolculuğunda, teknolojileri entegre ederken ve kültürel değişimi içeren, yeni iş fırsatları yaratmak, müşteri deneyimini geliştirmek ve operasyonel çevikliği artırmak için kullanılan bir süreçtir. Dijital dönüşüm benimsenirken fikirlere odaklanmak çok önemlidir. Günümüz çağında, tüm dijital dönüşüm dünyası üç yeniliği yönlendiriyor: IoT, AI, Big Data.

Dijital dönüşüm için en harika yakıt IoT'nin sağladığı girdiler ve yönetilmesi gereken sayısız veridir.

Yazımın devamında IoT ve Dijital Dönüşüme ait bilgileri özetle aktarmaya çalışacağım.

IoT ve Dijital Dönüşüm

IDC'ye göre;

  • 2022'de dünya çapında IoT harcamalarının 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.
  • 2023 yılına kadar, Japonya hariç Asya/Pasifik'te IoT harcamalarının 398,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
  • Uzmanlar, 2025 yılına kadar dünyanın dört bir yanındaki insanların 75 milyara kadar IoT bağlantılı cihaza sahip olacağını tahmin ediyor.

Dijital dönüşüm kendi içinde çok büyük bir konu olsa da basit bir ifadeyle strateji, kültür, insan, süreç, teknoloji ve veri analitiğine odaklanıyor diyebiliriz.

Dijital Dönüşümle ilgili cevaplanması gereken sorulardan bazıları ise;

  1. Her şirket yeni bir IoT ürünü/hizmeti kullanmaya başladığında başarılı olacak mı?
  2. Sadece teknolojiye odaklanmak yeterli mi?
  3. Güvenilir bir inovasyona ihtiyaç duyuyorlar mı?
  4. IoT, iyi ürün/hizmet tasarımının temellerinden kaçmadığı için öncelikle mevcut bir sorunu çözmeleri gerekiyor mu?


1. Strateji

Stratejik hedefler, IoT Endüstrisi için dijital çağda başarının anahtarıdır. Fikir üreterek ilham almak ve değişime inanmak önemlidir. Dijital dönüşüm için güvenilir bir inovasyon geliştirmek için, üst düzey liderliğin sahiplenmesi, kültürel bir değişime hazırlanmak ve geliştirilen inovasyona inanmak için ilham almak çok önemlidir.

Peki güvenilir inovasyonu geliştirmek için gereken doğru yetenek setleri ve roller nedir?


2. İnsan

Ekip, güvenilir inovasyonu strateji, geliştirme, ölçeklendirme ve pazarlamada tasarlanan planlamaya göre dengeli dönüşüm ekipleri geliştirir. Bu bölümdeki kritik alanlardan biri, güvenilir inovasyonu geliştirmek için doğru beceriler ve roller için beyin fırtınası yapmaktır.


3.Süreç

Üretkenliği ve başarılı dijital dönüşümü artırmak için daha verimli olabilecek süreçleri veya teknikleri listelemek önemlidir.

Bir süreç, IoT görevinin yüklenmesini ve yürütülmesini ve bu görevlerin tamamlanmasının ardından sonuçların kontrol edilmesini içerir. Bu süreçleri uygulamak, inovasyonun ve hatta buluşun dahil olabileceği bir sonraki adımdır.

Karmaşık dijital dönüşümü ele almak için, güvenilir bir inovasyon geliştirmek için çeşitli süreçler gereklidir:


Yukarıdaki şekil yalnızca bir örnek olsa da dijital dönüşüm, iş süreçleri (Business Process), BP optimizasyonu ve BP otomasyonunu içeren çok sayıda süreci kapsar. Sensör uygulamaları süreci tartışılır ve tanımlanır.

Örneğin; Isı ve Nem sensörleri, endüstriyel IoT çözümlerinde en küçük sıcaklık değişikliklerini veya küçük bir ısınma olayını bile bildirmek için kullanılır. Birden fazla sensör bağlı bir soğuk zincir sisteminde veya soğuk hava deposunda birden fazla sıcaklık seviyesini izleyebilir.

Bu sensörlerin/cihazların tanımlı bağlanabilirliği kullanarak bulut ile iletişim kurduğunu ve uyarılar göndererek bir eylem gerçekleştirdiğini hepimiz biliyoruz ve belirli bir süre boyunca veri analizi ile kritik seviyelere ulaşıldığında, veri işleme süreçleri devreye giriyor.

Güvenilir bir IoT inovasyonu geliştirmek için başlıca kullanılan teknolojiler ise;


 4. Teknoloji

IoT teknoloji yığını, fiziksel ve dijital dünyaları birbirine bağlarken birincil işlevi veri toplamak ve onu işlemek. Cihazlar, verileri işlemek için işletim sistemleri ve uygulamaları yazılımlarından oluşuyor.

Teknoloji, aşağıdakileri içeren IoT referans modelini desteklemelidir: Veri analitiği, işletmenin üretkenliğini artırmak ve güvenilir bir inovasyon geliştirmek için popüler hale geliyor.


5. Veri Analitiği

IoT bağlantılı cihazların yönetilmesi gereken devasa verilerle sonuçlandığını hepimiz biliyoruz. 

Araştırmalar, kuruluşların yaklaşık % 62'sinin yeni alanlarda gelişmiş analitik kullandığını, kuruluşların % 65'inin yeni kaynaklardan veri kullandığını ve % 64'ünün yeni analitik teknikleri kullandığını gösteriyor.

Güvenilir bir IoT inovasyonu oluşturmak için doğru beceriler ve başarılı ekip çalışması geliştirmede 'proje yöneticin müşteri yolculuğu haritası oluşturulmalı.

Bugün dünya verilerinin % 85'i yapılandırılmamıştır ve dünya verilerinin % 90'ı son 3 yılda oluşturulmuştur.

Herhangi bir IoT dijital dönüşümünün başarısı, sistemlerinizin devasa TerraBayt veri ile analitiği yakalama, düzenleme ve sürdürmede ne kadar verimli olduğuna bağlıdır. 

Yapay zekanın makine öğrenimi ile birleşimi, iş kararlarını iyileştirmek ve üretkenliği artırmak için değerli iş bilgileriyle mükemmel müşteri deneyimi elde etmek için şirketler tarafından benimseniyor.

Çok yapılandırılmış, daha az güvenilir, yalnızca işlenmiş ve gerçek zamanlı verilerin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak için verimli ve uygulanabilir bir veri analitiği stratejisine sahip olmak önemlidir. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, IoT Analitiği yürüten şirketlerin yaklaşık yüzde 88'i veri güvenliğini önemli bir zorluk olarak görüyor.

Sona doğru gelirken, tasarım odaklı düşünce sistemiyle; sorunları çözmek ve aksaklıklarla yüzleşmek için başarılı bir şekilde problemlerin tanımlanması, haritalama, sorunlara derinlemesine dalma ve IoT inovasyonu için nihai değer önerisi geliştirmekte doğru yetenekler ve başarılı ekip çalışmaları kaçınılmazdır.

IoT inovasyonu için geliştirilen değer önerisi, tüm strateji, insan, süreç, teknoloji ve veri analitiği faaliyetlerinin sonucudur; burada çözülecek problem, tasarım odaklı düşünme, empati, fikir oluşturma, prototip oluşturma ve daha fazla iş ile test etme yoluyla incelenmesi öneriliyor. 

Pazarda test edildikten sonra pazarlama stratejisi geliştirme, ürün geliştirme ve ticarileştirme şeklinde de devam ediyor.

Sonuç olarak, yukarıdaki süreçler, IoT alanındaki herhangi bir alan veya yenilik için genişletilebilir ve uygulanabilir olduğunu söyleyebiliriz.

Gelecek yazılarda Nesnelerin İnterneti (IoT), Yapay Zeka (AI), 5G, Wi-Fi 6, Mobilite, Bulut ve Büyük Veri analitiğine dair konulardaki teknoloji ve gelişmelerden de bahsetmeye çalışacağım. 

Sağlıklı Günler.

#IoT #DijitalDönüşüm #NesnelerinInterneti

Kaynaklar: