Hayatınızdaki En İyi Sunumu Yapmaya Hazır mısınız?

18/2/2021

Hayatınızdaki En İyi Sunumu Yapmaya Hazır mısınız?

İletişim, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana var olmuş ve önemini hızla artırarak günümüzde hayatın vazgeçilmez bir öğesi olmuştur. Günümüz iş hayatı koşullarında bir bilgiyi bilmek başlı başına yeterli olmamakla beraber, bilgiyi aktaracağımız kişiye veya topluluğa o bilgiyi nasıl aktardığımız da son derece önemlidir. Bilgiyi aktarmanın en etkili yollarından birisi de günümüzde her alanda sıkça kullanılan sunumlardır.

Sunum, temel olarak anlatılmak istenen mesajın kişi veya bir topluluğa aktarılması süreci olarak tanımlanabilir.

Sözlü, yazılı ve görsel öğelerin etkin bir şekilde interaktif kullanımı ile yapılacak olan sunumlar sizi akılda kalıcı ve başarılı birisi olarak yansıtacaktır. Dolayısıyla sunumlar, kariyer basamaklarını tırmanma yolunda oldukça önemli ve kritik bir rol oynamaktadır.

Bu noktada karar verilmesi gereken nokta şudur;

“Sıradan, sıkıcı ve rutin bir sunum mu?”


Yoksa,

”Fark yaratan, ilgi toplayan ve başarıya ulaştıran bir sunum mu?”


Blog yazımız ilginizi çektiğine göre tercihinizin ikinci seçenekten yana olduğunu görmek gerçekten heyecan verici! Yapacağınız başarılı sunumların ardından alacağınız alkış seslerini duyar gibiyim. Birazdan okuyacağınız Arı Kovanı Modeli yardımıyla sunum tekniğinizi geliştirebilir ve kişisel gelişiminize katkıda bulunabilirsiniz.

Peki modelin ismi neden Arı Kovanı? Arı kovanı aslında “sunum” kavramına çok benzer. Eğer arı kovanına hazırlıklı, bilinçli ve tekniğine uygun yaklaşırsanız amacınıza ulaşarak bal yiyebilirsiniz. Ancak hazırlıksız ve bilgisiz bir şekilde yaklaşırsanız işin sonunun pek hoş olmayacağı açıktır. Aynı mantık çerçevesinde sunumlara da hazırlıklı, bilinçli ve tekniğine uygun hazırlanırsanız istediğiniz amaca ulaşabilir, etkileyici sunumlar yapabilirsiniz. Aksi takdirde etkin ve iz bırakan bir sunum gerçekleştirmeniz pek mümkün değildir.

Akrostiş tarzındaki Arı Kovanı Modeli 9 aşamalı olarak tasarlanan bu modeldir.


Amacınızı Belirleyin.

Rüzgârı Arkanıza Alın.

Isınma Hareketleri Yapın.

Korkularınızı Yenin.

Organizasyonu Hayal Edin.

Vaktinizi Etkin Kullanın.

Analiz Yapın.

Net Aşama Planınızı Oluşturun.

Işığınızı Tasarımınıza Yansıtın.


Gelelim Arı Kovanı Modelinin detaylarına;


Amacınızı Belirleyin.

Kişi bir sunuma hazırlanmadan önce kendisine “Benim bu sunumu yapmaktaki amacım nedir?” sorusunu yöneltmeli ve gelecek yanıta göre sunum planlarını şekillendirmelidir. Bu sorunun cevabı ikna etme, bilgilendirme, eğlendirme vb. olabilir. Her ne olursa olsun, bir amaç belirlenmeli ve söz konusu amaca uygun olarak ilerlenmelidir.


Rüzgârı Arkanıza Alın.

Bir sunumun yapılması için karar aşamasından sunum sonrasına kadar her an içimizdeki enerjiyi dışa maksimum ölçüde yansıtmaya çaba sarf etmemiz gerekmektedir.

Tebessüm hiçbir zaman etkili sunum yapmak isteyen bir kişinin yüzünden eksik olmamalıdır. Eldeki tüm olanaklar kullanılarak katılımcılara gerekli pozitif enerji iletilmelidir. Kıyafet seçimi, takılacak saat ve aksesuar, kullanılacak parfüm gibi materyaller ortama uygun olarak seçilmeli ve rüzgâr olarak nitelendirilebilecek bu argümanlar, sunum yapan kişinin arkasında bir güç olmalıdır.


Isınma Hareketleri Yapın.

Sunum öncesinde mümkün olduğu kadar çok prova yapılması gerekmektedir. Mümkünse bir ayna karşısında hatta bir dinleyici kitlesine, sunumdan önce en az 3 kez ve imkân varsa yerinde sunumun prova edilmesi, etkinliği artıracak ve doğabilecek çeşitli sıkıntı ve hataları minimum düzeye indirecek ve hatta yok edecektir.


Korkularınızı Yenin.

Yapılan çeşitli araştırmalar topluluk önünde konuşma yapmanın ölüm korkusunun bile zaman zaman önüne geçebildiğini ortaya koymuştur. Korkularımızın belirli bir düzeyde bizleri heyecana sevk etmesi, aslında olumlu bir durumdur.

Oysa ki; kimsenin mükemmel olmadığını, herkesin bir şekilde hayatının bir döneminde hata yapmış olabileceğini, bu hayatta telafisi olmayan şeyin çok az olduğunu düşünerek, elinden geleni yapan insanlar, başarıya bir yelken açmış olacaktır. Etkili bir sunum yapabilmek için de korkularımızı yenmeli ve onu bir motivasyon aracı olarak kullanmayı öğrenmeliyiz.


Organizasyonu Hayal Edin.

Sunum günü ile ilgili her ihtimal göz ardı edilmeden hayal edilmeye çalışılmalıdır. Gelebilecek sorular, sunum günü yaşanabilecek aksaklıklar ve en önemlisi başarılı bir sunumun ardından alınacak alkış dâhil bütün ihtimaller düşünülmelidir. Bütün organizasyon hayal edilerek gelebilecek olumsuzluklar önceden savuşturulabilir.


Vaktinizi Etkin Kullanın.

Zaman yönetimi, çağımızda kişisel gelişim ve işletme bilimcilerin üzerinde en fazla çalıştığı konulardan birisi haline gelmiştir. Her süreç beraberinde bir zaman kısıtını da barındırır. Bu nedenle sunum için ayrılan süre içerisinde azami fayda sağlanması gerekmektedir. Bu konuda sık yapılan provalar tabiri caizse hayat kurtarır.


Analiz Yapın.

Katılımcı ve sunum yapılacak mekânın özelliklerinin iyi analiz edilmesi, başarının da beraberinde gelmesini sağlayacaktır. Yaş grubu, cinsiyet, öğrenim düzeyi, medeni durum vb. parametreler etkili bir sunum için bizleri yönlendiren ve sunumdan önce analiz edilmesi gereken faktörler arasındadır.


Net Aşama Planınızı Oluşturun!

Sunumun planı, sunum yapan kişinin pusulası gibidir. Plan olmadığı takdirde sunumun güzergâhı değişebilir ve verilmek istenilenden farklı mesajlar katılımcılara aktarılabilir. Bu da yaptığımız sunumun etkisini yitirmesini ve yanlış anlaşılmasını beraberinde getirecektir.

Genel olarak sunumlar giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş bölümünde sunumun amacının ve içeriğinin aktarılması, gelişme bölümünde asıl mesajın verilmesi ve sonuç bölümünde ise amaç ile sunumun geldiği noktanın katılımcılara aktarılması gerekmektedir. Plan dâhilinde, sunum içerisinde yapılacak olan derleme ve hatırlatmalar katılımcı ilgilisini yüksek tutmaya yardımcı olacağı gibi katılımcıların sunumdan sıkılmalarına da engel olacaktır.

Giriş ve sonuç bölümünde sunum yapan kişinin akılda kalıcı ve tempolu performansı sunum sürecine olumlu katkıda bulunacaktır.


Işığınızı Tasarımınıza Yansıtın!

Teknolojik araçları etkin bir biçimde kullanarak, albenisi olan sunumlar hazırlayanlar amacına ulaşma yolunda büyük ve kararlı adımlar atmış olacaktır. Özellikle sunumların içeriğindeki fotoğraf, tablo, şekil ve videoların kullanılması ve yüksek çözünürlüklü olması, yazıların zemin rengi ile zıt renklerde olması, işitsel öğelerin kulağı rahatsız etmeyen netlikte olması, sunumun genelinde kullanılan renk ve görsel – işitsel araçların çekiciliğinin yüksek olması ve katılımcıların değerlerine aykırı olmaması gerekmektedir.

Arı Kovanı Modelinin aşama detaylarına ilave olarak her aşamada kendimize sormamız gereken soruları da paylaşmak faydalı olacaktır. Aşağıdaki soruların cevabını her sunumdan önce arar isek, sunumlara daha etkin bir şekilde hazırlanabilir ve sunumlarımızla iz bırakabiliriz.Sunumlarınızın iz bırakması dileklerimle.