Türk Telekom Güncel | Sayı 04

TÜRK TELEKOM GÜNCEL I 29 28 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL davet ediliyor. Bu eğitimi başarı ile tamamlayan adaylar, iç eğitmen ekibimize katılıyor ve “BYTE” adını verilen sisteme dahil olarak gelişim yolculuklarına devamediyorlar. BYTE ile eğitici yetkinliğimizi artırıyoruz TürkTelekom’un zengin iç eğitmen kitlesinin bulunması onlara özel taşıyor. Bu kapsamda Akademi çatısı altında hayata geçirilen İç Eğitmen Okulu ile, onların eğitmenlikle ilgili ihtiyaçlarına yönelik eğitimler de gerçekleştiriliyor. Böylece kurumsal standardizasyonu sağlayan iç eğitmenler yetiştirmek hedefleniyor. İç EğitmenOkulu, yetişkin eğitimiyle ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yönelik hazırlanan uygulamalı bir program. Hedef kitlesinde; kurum içindemevcut işlerinin yanı sıra bilgi ve becerilerini diğer Türk Telekomçalışanlarına aktaran iç eğitmenlerimiz ve iç eğitmen olmak isteyen çalışanlarımız yer alıyor.. Nasıl iç eğitmen olunur? Türk Telekom’da İç Eğitmenlik süreci öncelikle eğitimve eğitmen ihtiyacının belirlenmesiyle başlıyor. Gönüllülük esasına göre iç eğitmen olmak isteyen adaylar taleplerini; Türk TelekomPort ⊳ Türk Telekom’da Yaşam ⊳ Nasıl İç EğitmenOlurum? bölümünden iletiyor. Bu talepler Türk TelekomAkademi tarafından ön değerlendirmeye alınıyor ve adayların demo eğitimleri izleniyor. Uygun olan adaylar, Eğitici Eğitimi’ne çalışmalar yapılmasını gerektiriyor. Türk TelekomAkademi, bu kapsamda doğru kişiye ihtiyacına yönelik doğru desteği sağlayabilmek adına “BYTESistemi”ni oluşturdu. Böylece eğitmenlerimiz, yıl içinde gelişimalanlarıyla ilgili seçtikleri Diksiyon Becerileri, Fasilitasyon Teknikleri, Hızlı Okuma, Eğitim Tasarımı ve Ölçme-Değerlendirme, Hikaye Anlatıcılığı, EğitmenKoçluk Becerileri, Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Teknikleri, Power Point ile Sunum Hazırlama, Yaratıcı Drama Teknikleri, EğitimTeknolojileri, İleri Sunum Becerileri, Oyunlaştırma gibi birçok başlıkta eğitimlere katılabiliyorlar. Ayrıca her ay eğitimle ilgili çeşitli konularda iç eğitmenlere özel webinarlar düzenleniyor. Eğitimlerle ilgili trendlerden ve güncel gelişmelerden haberdar olmaları için aylık bültenler paylaşılıyor. Sosyal platformolan İç EğitmenOkulu TakımOdasında duyurular, eğitimlerden fotoğraflar, eğitimdokümanları paylaşılıyor ve etkileşimartırılıyor. Her yıl Kasımayında İç Eğitmenler Günü düzenleniyor ve Türkiye’nin dört bir yanından davet edilen iç eğitmenlerimizle birlikte kutlanıyor. Akademi İÇ EĞITMENLER T ürkiye’nin en büyük kurumsal okulu Türk TelekomAkademi, Türkiye’nin dört bir yanındaki iç eğitmenlerini, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak çoğaltmaları için desteklemeye devamediyor. TürkTelekom’dabirikenbilgi ve deneyimiç eğitmenlerimizlediğer çalışanlarımıza aktarılıyor. İç eğitmenler, hemiç kaynaklarla çalışangelişimine ve eğitimine büyükdestekveriyor, hemde çalışanlarınbilgi ve birikimlerini birbiriylepaylaşmalarını sağlayarak, “birbirindenöğrenme ve gelişimi paylaşma” kültürüne katkı sunuyor. Türk TelekomAkademi çatısı altında, mesleki gelişimlerinde çalışanlara rehberlik eden 2018 Eylül ayı itibarıyla toplam573 aktif iç eğitmenimiz, başlı başına büyük bir eğitimailesini oluşturuyor. Toplamda da eğitimlerin%66 gibi büyük bir bölümü iç eğitmenlerimiz tarafından veriliyor. Bu oran Türk TelekomAkademi’yi sektöründe öncü ve rol model bir konuma yerleştiriyor. Eğitmenlerin eğitimi: İç EğitmenOkulu İç Eğitmenlerimizin gelişimi, Türk TelekomAkademi çatısı altında gerçekleştirilen eğitimve gelişim faaliyetleri açısından büyük önem Türk Telekom Akademi, zengin iç eğitmen kitlesinin gelişimini doğru destekleyebilmek adına BYTE sistemini hayata geçirdi. İç Eğitmenlere BYTE Gücü

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=