Türk Telekom Güncel | Sayı 04

Axx dünyayaoranladahahızlı artacağını ön görebiliriz, busayede sıralamamızdaha yukarılaraçıkacaktır. Dijital dönüşmeayakuydurmakve ülkemizi öncükonumunagetirebilmek için hiç şüphesizalt yapınıngelişmesi önemli bir etkendir. Ancakunutmamakgerekir ki, kalitelimüşteri deneyimleri eldeedilemezse hedeflenenbaşarıyı riskeetmişoluruz. Bu dönüşümde tümsorumluluğumühendislere veyatırımcılarabırakmakolmaz,müşteri beklentileriyleharmanlanmışkaliteli inovatif fikirlereçokça ihtiyacımız bulunuyor. Dijital dönüşümegirdi olarak mühendislikçalışmaları elzemdir, bunun yanındaAR-GE,müşteri deneyimi, pazarlama, inovasyonalanlarındadaçok güçlüolmamız gerekiyor. Raporunçıktıları olarak; ülkemizde geçenseneyegöre6milyonyeni internet kullanıcısı, 3milyonyenimobil telefon kullanıcısı var. Akıllı telefonkullanım oranımız ise%77’yeulaştı. Burakamlar gösteriyor ki dijital dönüşümün internet ayağı çokhızlı bir şekildegelişiyor. Çünkübu rakamlarınartması demek, insan alışkanlıklarınınvebeklentilerinin değişmesi demek. Bubeklentileri gözönünde bulundurupbir adımsonrasını değil, beş adımsonrasını bugündenplanlayan şirketler, ortavadedebileağırlığını hissettirecektir. Raporagöre, alt yapı vemevcut teknoloji bakımındandünya sıralamalarındabiraz dahayolumuzunolduğunugörsekde sosyal medyakullanımı açısından, sosyalmedya şirketlerininenönemli pazarlarından birisiyiz.Ülkemizdegün içindeortalama7 saati interneteayırıyoruz. Sosyalmedyaya ayırdığımızvakit ise2saat 48dakika. Video, yayıngibi alanlaraayırdığımızvakit ise4 saat 44dakika. İstanbul, dünyanınençok Facebookkullanan7. şehri.Ülke nüfusumuzunyaklaşık%68’ini genç nüfusunoluşturduğunudüşünürsek, dünya üzerindeenbüyüksosyalmedyapazarı olmamızınönündebir engel yokgibi gözüküyor. Budademektir ki, bualanda ülkemizdeüretilenürünvehizmetler, kullanıcı profili ve sayısı bakımındançok şanslı. Dünyapazarında ses getirebilmek için çok fırsatlar var. Sonzamanlardaülkemizde piyasaya sürülensosyalmedyaürünleri oldukçabaşarılı. Biz sadecebeklentileri karşılayan taraf değil, gelecekteki beklentileri bugünden tahminedip, farklı senaryolarakendimizi hazırlayan taraf olmalıyız. Bunun için trendi iyi takipedip, sürekli yeni fikirlerüretmeliyiz, yatırımcılaradahaçokseçeneksunmalıyız, katmadeğer sağlamalıyız. Empati yeteneğimizi geliştirip,müşterininkalbi, beyni olmalıyız. Dijital trendler ve dönüşüm Hulusi Kıraç - Toptan Müşteri Hizmetleri & Alternatif Kanal Yönetimi Uzmanı Sizden Gelenler Arıza çözümü için Uludağ’daydık Bir Cuma sabahı gelen arıza bildirimini takiben yedek malzemelerimizi alıp ekiple birlikte yola çıktık. Yolda yoğun kar yağışı nedeni ile 3 saat sürdü, oteller bölgesine ulaşmamız. Oteller bölgesinden paletli kar aracına binip Uludağ RL adlı istasyon sahamıza gidecektik. Fakat 2 metreden yüksek olan kar aracının yanına gittiğimizde sadece tepe lambaları görünüyordu. Küreklerle aracın etrafındaki karı temizledikten sonra aracı çıkardık ve 1 saatten fazla süren zorlu yolculuktan sonra istasyona ulaştık. İstasyonun etrafı karla kapanmış olduğundan sahaya giriş kapısını karları küreyip ortaya çıkardık ve donan kapı kilidini ısıtarak güçlükle kapıyı açtıktan sonra içeri girdik. Radiolink cihazına bağlanıp arızayı tespit etmek üzere incelemelerimi yaptım ve arızanın kuledeki dış birimden kaynaklandığını belirledim.  Kuleye çıkmak için emniyet kemerimi taktım ve koruyucu ekipmanlarımı giydim. -15 derecede zorlu bir kule macerası başlamış oldu, buz tutan merdivenleri çıkmak da bir hayli zor olmuştu. 25 metre yüksekte her tarafı buz olan bir kulede çalışmak zor olduğu kadar da heyecan verici oluyor. Dış birim değişimini yaparak arızayı giderdim ve kuleden aşağı indim. Araçla dönüş yolculuğumuz da varış yolculuğumuz gibi bir hayli zorlu oldu ve ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Bursa’ya dönebildik. Sahalarda yılan, domuz, ayı, fare gibi yabani hayvanlarla sık sık karşılaşabiliyoruz. Gittiğimiz bazı lokasyonlar da kullandığımız 4x4 araçlar bile yetersiz kalabildiğimiz, çamura saplanıp saatlerce mahsur kaldığımız, jandarmadan destek istediğimiz zamanlar olabiliyor. İşimin en güzel tarafı, her zaman bir macera ve hareketlilik içerisinde çalışmak oluyor. Türk Telekomlular olarak hiçbir engel bizi yıldıramıyor. Uludağ’da ve Türkiye’nin dört bir yanında tüm zor şart ve engellere rağmen, insanımızın iletişimini sağlıyoruz ve her zaman iletişimin önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. Dijital dönüşümderken; evimizdeki perdeleringüneş ışığını algılayıphareket etmesini, buzdolabınınmarkettendomates sipariş vermesini, Endüstri 4.0’ı veyaElon Musk’ınyeni girişimlerini vedaha fazlasını anlayabilirsiniz. Peki globalde, ülkemizde, sektörümüzdevemüşterilerimizingözünde bizbudeğişiminneresindeyiz?Bu değişimdeki rolümüzvedeğişimekatkımız nelerdir?Dijital trendinhiç şüphesizpekçok incelenmesi gerekenalanı vardır. Buyazıda isedünyaçapındaveülkemizbazındaki dijital trendlere, internet ve sosyalmedya kullanımoranlarınaodaklanıyoruz. DijitalmedyaplatformuHootsuiteve global dijitalmedyaajansıWeAreSocial tarafındanhazırlanan“Digital in2018” raporunagöredünyada internet kullanım oranı bir önceki yılagöre%1 artarken, ülkemizdeki buartış%13. Ancak raporun Türkiye içinendikkat çekici oranı ortalama internetebağlanmahızı. Burakamen yüksek internet hızına sahip ilk3ülkede 150 mbps seviyelerinde iken, ülkemizde 15,7 mbps. Buna rağmenortalamamobil hızında dünyadaenhızlı 14. ülkeyiz. Enyüksek ortalamahız54,2mbps ikenülkemizde31.2 mbps.Ülkemizdeki 5Gyatırımplanlarını gözönündebulundurursak, burakamların Zaten işi, işte öğrenirsiniz değil mi? Ya potansiyeliniz? Onu nasıl öğreneceğiz? Amaç potansiyelinizin farkını ortaya koymaksa, bu test size göre. Her soru için, soruyu okuduktan sonra okumayı bırakın ve düşünün, siz olsanız ne cevap verirdiniz? İşte Facebook’un iş görüşmelerinde farklı departmanlarda sorduğu sorulardan bazıları: u Farz edelimki ATMmakinelerini yeniden tasarlamak için görevlendirildin, bunu nasıl yapar, neleri değiştirirdin? u Herhangi bir günde Facebook üzerinde kaç doğum günü kutlama mesajı yayınlanır? u 700.000 kişinin yaşadığı Seattle’daki tümbina camlarını temizletebilmek için kaç dolar harcamak gerekir? u Bir web sayfasının nasıl çalıştığını bize anlatabilir misin? u İnternet üzerinden bugüne dek ne kadar para harcanmış olabilir? u Daha basit bir televizyon kumandası tasarlayacak olsaydın, bunu nasıl yapardın? u Bu odada bir mülakat hazırlayacak olsaydın, nasıl yapardın? u 320milyonluk ABD’de bir yıl içerisinde kaç BigMac hamburger satılıyor? u Sadece görme engelli kullanıcılara odaklanan bir Facebook nasıl tasarlayabilirsin? u Facebook’a bir fotoğraf yüklerken yükleme ekranı bir anda %50’de takılıp kaldığında sırasıyla ne yapacağını anlatır mısın? u Facebook’un sahip olduğu tümverilere erişebilecek yetkiye sahip olsaydın bu verilerle ne yapmayı tercih ederdin? Dijital dönüşümün baş döndüren hızına yetişmek gün geçtikçe zorlaşıyor. Bu alandaki heyecan verici gelişmeler, insanın yaşam tarzını değiştirirken, bir müşteri olarak beklentilerini de şekillendiriyor. Uludağ’da zor koşullarda arızaya müdahale ederken, bize eşlik eden eşsiz manzara Facebook’un iş görüşmelerinde sorduğu sorular Tansu Doğan - Adana Bölge İletim Uzman Mühendisi Adem Tokgöz - Bursa Bölge İletim Teknikeri TÜRK TELEKOM GÜNCEL I 75 74 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=