Türk Telekom Güncel | Sayı 04

İSTANBUL HAVALİMANI Bizden TÜRK TELEKOM GÜNCEL I 15 14 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL 29 Ekim’de açılan İstanbul Havalimanı’nı en yeni teknolojilerimiz ve güçlü altyapımız ile dünyaya bağlıyoruz. İstanbul Havalimanı, Türk Telekom’la daha güçlü! “Yolcularkalitelivehızlıiletişimintadını çıkaracak” TeknolojiGenelMüdürYardımcımızYusuf Kıraç,“TürkTelekomolarakyüksek kapasitede,güçlü,kalitelivetamyedekli haberleşmealtyapılarınayaptığımız yatırımlarsayesindeİstanbulHavalimanıve çevresindekesintisizveultrahızlı servislerimizlehizmetvereceğiz.Tamamıyla fiberaltyapıyladesteklenenenyüksek teknolojisabitvemobilhaberleşme şebekemizebağlananyolcularkalitelivehızlı iletişimdeneyimiyaşayacaklar.Dünyanınen büyükhavalimanlarındanbiriolacak İstanbulHavalimanı,sağladığıgüçlü iletişimlededünyayaörnekolacak”dedi. Kıraçayrıca,İstanbulHavalimanı’nda yüzlerceçalışanla165kmfiberoptikkablo çekimive18kmaltyapıçalışmasıyaptığımızı, enerjiveiletimsistemleriniçokluarızalara karşıtamkorumalıkurduğumuzuvurguladı. İstanbulHavalimanıiçinneleryaptık? SabitŞebekevealtyapıda: ▶ TümTürkiye’ninhavasahasınıyönetecek olanATC(havatrafik)kulelerin haberleşmetrafiğierişimaltyapısınıbiz sağladık.ÜstelikdeDHMItarafından gelentalepüzerine,kısabirsürezarfında büyükbirçabasarfederekaçılış tarihinden 1yılönceerişimihazırhalegetirdik. ▶ ATCKule,VeriMerkezi(Datacenter)ve Terminalbinasına;Enerji,Transmisyon, MPLSveTDMsistemlerininkurulumunu yaparakdevreyealdık.Kesintisiziletişim için3farklısantraldenfiberaltyapı sağladık. ▶ İstanbulHavalimanınıtam165kmfiber optikkabloiledonattık. ▶ Fiberlesınırlıkalmayıpalanıradyolinkle havadandadestekledik. ▶ Burayıaynızamandabiryaşamalanıolarak düşünüp,sistemveerişimaltyapısını “mükemmelmüşterideneyimi”ni sağlayacakşekildetasarladık. ▶ Alandaki3anahizmetkonumunun erişimini1aygibikısabirsüredesağlamak içinerişim,transmisyon,enerjiveveri ekiplerimizgecegündüzçalıştılar. ▶ BualtyapıylatümTelekomservislerinin yüksekhızvekalitedesunulabileceği 1Tb/s’likbirserviskapasitesisağladık. ▶ Havalimanı alanını besleyen yakın santrallere kapasite artırımı, altyapı iyileştirmeleri ve yedekleme çalışmaları yaptık. ▶ Sağladığımızyaygınteknolojikaltyapımızla, diğeroperatörlerdedâhil hertürlükurumsalvebireyselhizmet taleplerinikarşılamaimkânınasahibiz. Mobilde: ▶ Havalimanı inşaatı süresincede iletişimi güçlübir şekilde sağlayabilmek için alana 20adet karavanvemobil baz istasyonukurduk. ▶ İstanbulHavalimanınınaçılışındanönce mobil altyapısını hazır hale getirmek içindiğer operatörlerle iş birliği yaptık. ▶ Diğermobil operatörler ile ilk5Gortak hazırlık çalışmasını İstanbul Havalimanında yaptık. ▶ İlk (4*4MIMO) 4.5Giçmekanortak çalışmasını İstanbulHavalimanında gerçekleştirdik. ▶ 4.5G’de, 1.800MHz frekans bandında 30MHz band genişliğininkullanıldığı ilk indoor çalışmasını yaptık. Böylelikle enyüksekhızdamobil iletişimi sağlayabileceğimiz birmobil altyapı hazırladık. ▶ Havalimanı içindemobil iletişimi sağlayacak4.000antenplanladık. ▶ Türkiye’de bir ilkolarakbina içinde, indoor navigasyonve katmadeğerli servisleri (indoor locationbasedVAS) destekleyenhizmetleri sunduk. Böyleliklemüşterilerimiz dev büyüklükteki havalimanı içerisinde navigasyonhizmetini aktif olarak kullanabilecekler. İstanbul Havalimanını dünyaya bağlamak vemükemmel müşteri deneyimi sunmak için fedakârca çalışan tümçalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 11 rekor ile dünyanın en büyüğü Cumhuriyetin100.yılına5kalaaçılanİstanbul’unüçüncühavalimanırekorüstünerekorkırıyor... Yıllık 200milyon yolcukapasitesi Günlük 3bin500 iniş-kalkış 42ay’ datamamlanması 100bin metrekarelikyaşamalanı 25bin araçlıkotopark 42kilometrelik bagajsistemi 143 yolcuköprüsü 73milyar liralıkekonomikkatkısı 225bin kişiyeistihdam 5,5milyon tonlukkargokapasitesi 62kilometrelik güvenlikçemberi 350’denfazlanoktayauçuşimkânıylaİstanbul Havalimanıdünyahavacılığınındamerkeziolacak. 2 00milyonuaşanyıllıkyolcu kapasitesiyle,dünyanınenbüyük havalimanlarındanbiriolanİstanbul Havalimanıtamamlanarak,29Ekim2018 tarihindeCumhuriyetimizin95.yılında hizmeteaçıldı.Türksivilhavacılığınıngururu olanİstanbulHavalimanı,çevreyleduyarlı, kendienerjisiniüretebilen,geridönüşüm kabiliyetiyüksek,modern,engelsizveyeşilbir havalimanıolaraktasarlandı.Çağdaşve işlevselyapısıileeşsizbiryerelniteliğesahip İstanbulHavalimanı,küreselkentİstanbul’un zenginsosyalvekültürelmirasınıyansıtıyor. Çağdaşlıkvefonksiyonelliğibiraradaelealan özgünbirtasarımasahipolanİstanbul Havalimanı’ndakiterminaltasarımı, ilhamınıİstanbul’unkültürelmirasından alıyor. İstanbulHavalimanında,çalışanlara veyolcularakusursuzbiriletişimdeneyimi sunmakiçindegüçlübirerişimaltyapısı planlandı.Budeneyimisağlamadaenbüyük desteğiiseTürkTelekomolarakbiz sunuyoruz. İstanbulHavalimanıiçinkollarısıvadık İstanbulHavalimanındagüçlüvekalitelibir iletişimaltyapısıkurmakiçinaylar öncesindençalışmalarımızıbaşlattık.29 Ekim’deaçılanİstanbulHavalimanı,enyeni teknolojilerivefiberhızındagüçlüaltyapısıile hazır.Ülkemizinvedünyanındörtbir yanındangelecekmisafirler,çalışanlarvetüm ziyaretçiler,sabitvemobilşebekedekiüstün teknolojikçözümlerimiz,güçlüvekesintisiz fiberaltyapımızsayesindekaliteliiletişim hizmetleriyledünyayabağlanacaklar. Önümüzdekiyıllarda5Gservislerinide sunabilecekmobililetişimaltyapısıilebu devasayapıdaenkalabalıkalanlardabile yüksek4,5Ghızlarıdeneyimlenebilecek.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=