Türk Telekom Güncel | Sayı 04

Uluslararası Video Ödüllerine damgamızı vurduk Dünyanın en prestijli video ödüllerinden biri olan Uluslararası Video Ödülleri (Videographer Awards) yarışmasında, 7 ödül birden kazanarak bu yıl ilk kez katıldığımız yarışmaya damgamızı vurduk. Beytüşşebap Filmi, Çocuklar Renkleri Bizim Gibi Görmezler Filmi, TelekomAmatör Spor Kulüpleri Filmi, yine yaşanmış bir hikayeden yola çıkılarak İnternetle Hayat Kolay eğitimi sayesinde Anadolu’daki kadınların başarılarını konu alan İnternetle Hayat Kolay Filmi ve Türkiye’ye Değer Filmi Mükemmeliyet ödülüne layık görüldü. Galatasaray’ın Türk TelekomStadyumu’nda kazandığı şampiyonlukların anlatıldığı filmve Türk TelekomPİLOT Filmi ise Özel ödülü kazandı. Dikili Bir Ağacın Olsun! GÜNDEM Kısa Kısa İnnova’dan yeni SkywaveIoT Partner Programı Grupşirketimiz İnnova, günümüzün enhızlagelişenve büyüyen teknolojilerinden IoTalanındaki yatırımlarınadevamediyor. İnnova,Nesnelerinİnterneti (IoT) platformuSkywaveIoTüzerinde işortaklarınınyeniuygulamalar geliştirmesinevemevcutuygulamalarını entegreetmesine imkan verecekSkywaveIoTPartnerProgramı’nı başlatıyor. Türkiye’de teknoloji sektörününönemli projelerinihayata geçirenİnnova, başlattığıSkywaveIoTPartnerProgramı’ı ileIOT alanında faaliyet gösterenşirketler, yeni girişimciler ve makinelerini bağlantılıhalegetirmeyihedefleyenüreticilerlebir arayagelerekIoTalanındayaratılandeğerinarttırılmasını amaçlıyor. SkywaveIoTplatformundanyararlananşirketler; ürün geliştirme, pazarlamaveyeni işbirlikleri kurmaalanlarında ihtiyaçduyduklarıuzmanlıkdesteğinedekolaycaulaşma imkânınasahipoluyor. “FTTx Sertifika Programı” başarıyla tamamlandı TürkTelekomAkademiçatısı altındabaşlatılanuzman seviyedeçalışanlarımıza yönelik“FTTxSertifika Programı”,Belçika’da gerçekleştirileneğitimlerin ardındanbaşarıyla tamamlandı. Fibersistemlerininişletme vebakımındansorumluErişim Teknolojisiçalışanlarımızın bilgivebeceriseviyesini artırmayayönelikolarak1300 katılımcıylabaşlatılansertifika programında,2018yılı içerisinde36çalışanımız3grup halindeBelçikaAntwerp’teki NokiaEğitimMerkezinde gerçekleştirileneğitimlerle programıtamamlayarak sertifikaalmayahak kazandılar. Ankara 6. İstihdamFuarı ve Kariyer Günlerine katıldık AnkaraÇalışmaveİşKurumuİlMüdürlüğütarafındanAnfaAltınparkFuar Alanı’ndabuyıl 6. sı düzenlenenAnkaraİstihdamFuarı veKariyergünleri işarayan ve işverenleri buluşturmayadevamediyor. 18-20Ekimtarihleri arasında160firmanınstant açtığı fuarda işverentemsilcileri işarayanlarlabirebirgörüşerek işbaşvurularını aldı.EtkinlikkapsamındaAkademi veİçİletişimDirektörümüzMehmetAldanmaz, katılımcı gençlerehitaben“İsmimiz MarkaİçiniDolduralım”başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.Gençlerlekariyer tavsiyelerini paylaştı. Argela teknoloji dünyasını İstanbul’da buluşturdu Geleceknesiltelekomünikasyonçözümleri sağlayıcısışirketimizArgela,teknolojidünyasının öncüşirketlerindenüstdüzeyyöneticilerive teknikuzmanları5GveŞebekeDönüşüm Konferansı’ndabirarayagetirdi.Ulaştırmave AltyapıBakanlığıBakanYardımcısıveTürk TelekomYönetimKuruluBaşkanVekiliDr.Ömer FatihSayanveCEO’muzDr.PaulDoany’nin katılımıileİstanbul’dadüzenlenenetkinlikte5G şebekelerinintemelbileşeniniteliğindekialtyapı veağteknolojilerindegelinennoktanınyanısırabu alandakifırsatlar,yeniişmodellerivesektörel işbirliğiolanaklarıkonuşuldu. ArgelaveABDSilikonVadisi’ndekiiştiraki Netsia’nındüzenlediği5GveŞebekeDönüşüm Konferansı,telekomünikasyondünyasınınönde gelenoyuncularınıİstanbul’dabirarayagetirdi. İTÜSüleymanDemirelKültürMerkezi’nde düzenlenenkonferansauluslararasıteknoloji platformlarıiletelekomünikasyonendüstrisinin birçoköncüşirketininüstdüzeyyetkilileri, uzmanlarveTürkiye’ninöndegelen üniversitelerindenakademisyenlerkatıldı. 5GveŞebekeDönüşümKonferansı’nda,daha yüksekhız,dahadüşükgecikmesüreleriveyüksek kapasitesunacakolan5Gyolundaoperatörlerin altyapıpaylaşımıveişbirliğininyatırım maliyetleriniazaltırkenkarlılıklarınıartıracağına dadikkatçekildi.Konferanstaayrıca“5G Dönüşümündeşirkettecrübeleri,fırsatlarve zorluklar”başlıklıbirpaneldüzenlendi. TelefonKütüphanesi’ne Engelsiz BilişimÖdülü TÜRK TELEKOM GÜNCEL I 9 8 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL SamsunBölge Müdürlüğümüztarafından, OrmanBölgeMüdürlüğüile işbirliğiiçerisinde“DikiliBir AğacınOlsun”sloganıyla başlatılanfidandağıtım projesi,2018yılındada dağıtımsayısıartırılarak devametti. SamsunTürkTelekom BölgeMüdürlüğününtoplam 18noktadabaşlattığı kampanyakapsamında, ofislerimizegelen müşterilerimizedikmeleri içinbirfidanhediyeediliyor. Projeylehem müşterilerimizin memnuniyetleriniartırmak, hemdeBölgeninyeşilineve doğasınabirkatkısunmak hedefleniyor. Hediyeedilmesiiçin ofislerimizegönderilen6 türde(maviservi,karaservi, dişbudak,çınar,akçaağaç, defne)toplam10,000fidanla buluşanmüşterilerimiz memnuniyetleriniifade ediyorlar. ‘Herkes içinErişilebilir İletişim’ prensibi doğrultusunda, görme engellilerinyaşamını kolaylaştırmak adınahayatageçirdiğimizkurumsal sosyal sorumlulukprojemizTelefon Kütüphanesi, para tanımavesesli betimlemeli tablolarözelliklerinden dolayıEngelsizBilişimÖzelSektör Ödülüne layıkgörüldü. TürkiyeEngelsizBilişim Platformu tarafındandüzenlenen ödül töreni,ManisaCelal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde 5-7 Eylül 2018 tarihlerinde,Manisa- AnemonOtel’dedüzenlenen BİLTEVT’18: “Bilişim TeknolojilerindeEvrensel Tasarım” Uluslararası EngelsizBilişim2018 Kongresi’nde gerçekleştirildi. Ödülü şirketimiz adınaManisaTelekom MüdürümüzArif Doyuranaldı.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=